CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ NGUYỄN MINH

Số tài khoản: 220868919

Tại Ngân hàng ACB – PGD Tân Hương (CN TP.HCM)